0431-650065

Mail

Boka tid

Högkostnadsskydd

Alla har ett årligt tandvårdsbidrag på 300 kr (600 kr om du är max 30 eller minst 65)

• Om du lider av en allvarlig sjukdom kan du få ytterligare bidrag på 600 kr årligen för förebyggande tandvård om du har läkarintyg.

Högkostnadsskyddet beräknas på TLV's referenspris under 12 månader från första besöket

• Upp till 3.000 kr betalar du hela beloppet själv

• Mellan 3000 och 15.000 kr bidrar Försäkringskassan med50% av referenspriset

• Över 15.000 kr bidrar Försäkringskassan med 85% av referenspriset

Ersättningen beräknas efter TLV's referensprislista, som vi följer i stor utsträckning.

Region Skåne bekostar nödvändig tandvård för personer med vissa sjukdomar eller funktionsnedsättningar.

Du betalar då bara vanlig patientavgift om du inte har frikort. Be din läkare om hjälp med ansökan, vi får tyvärr inte hjälpa till med det.