0431-650065

Mail

Boka tid

Lagning

Om man har hål i tanden lagas den normalt med komposit efter att man tagit bort all karies.

Det är viktigt att få bort karies i tid occh laga tänderna eftersom kariesangreppet annars når in till nerven i tanden (pulpan).

Då tar sig bakterier in och orsakar en inflammation, som gör att nerven svullnar.

Det ger tandvärk och till sist dör tanden och måste antingen tas bort eller rotfyllas och det är både jobbigare och dyrare än att laga i tid.