0431-650065

Mail

Boka tid

Företagsfakta


Villans Tandvård är en privat tandvårdsklinik, som ägs av Lastal AB, ett aktiebolag med säte i Ängelholm som är helägt av Larissa och Staffan Selander. Upplysningar om företaget hittar du på allabolag.se

Kliniken ligger i ljusa och fräscha lokaler nära centrum av Ängelholm, är modernt utrustad och växer kontinuerligt sedan starten hösten 2014.

F.n. arbetar två legitimerade tandläkare med stor erfarenhet och två utbildade tandsköterskor hos oss.

Vi arbetar i enlighet med Socialstyrelsens nationella riktlinjer för vuxentandvård och deltar årligen i vidareutbildningar, konferenser och dentalmässor för att hålla oss uppdaterade om nya bestämmelser, metoder och material. Vi följer även IVOs utvärdering av patientsäkerhet inom tandvården.

Vårt kvalitetsledningssystem ligger på en intern webserver, där vi beskriver hygienrutiner, behandlingsmetoder, underhåll av utrustningen etc., samt dokumenterar eventuella incidenter med korrigerande och förebyggande åtgärder.

Sweden Recycling tar hand om vårt miljöfarliga avfall och sköter även provtagning av vattenkvaliteten.

Svensk Dentalservice sköter underhållet av vår utrustning.

Förbrukningsmaterial köper vi enbart från väletablerade svenska distributörer.